Module - Declaraties

Met de declaratiemodule kunnen leden hun declaraties indienen via hun profiel op de website. Ook kunnen ze hun declaraties uit het verleden op deze pagina inzien. Het is zichtbaar wanneer declaraties ingediend zijn, wat het gedeclareerde bedrag is en wanneer de declaratie is uitbetaald. Daarnaast kunnen leden van iedere declaratie een pdf document downloaden waarin alle gegevens staan die zijn ingevuld tijdens het indienen van de declaratie.

Als beheerder kunt u alle ingediende declaraties inzien via de Website applicatie. Hiervoor navigeert u naar de betreffende pagina (mijn-declaraties) in het beheer. In het hoofdgedeelte krijgt u een tabel te zien met daarin alle ingediende declaraties. In deze tabel zijn de volgende gegevens te zien:

  • Hoedanigheid – Namens wie het bedrag is uitgegeven (bijvoorbeeld een commissie);
  • Door – Het ingelogde lid die de declaratie heeft ingediend;
  • Bedrag;
  • Uitgegeven op – De datum waarop het bedrag is besteed;
  • Uitbetaald op – De datum waarop de declaratie is uitbetaald aan het lid;
  • Ingestuurd op – De datum waarop de declaratie is ingediend via de website.

Markeren als uitbetaald

Om een declaratie te markeren als uitbetaald, klikt u op de declaratie zelf onder ‘Hoedanigheid’. U komt op een scherm terecht met alle velden die het lid heeft ingevuld tijdens het indienen. Onderaan vindt u het veld ‘Uitbetaald op’. Vul in dit veld de datum in waarop het bedrag is overgemaakt naar het lid. Deze datum zal ook voor het lid zichtbaar worden op de mijn-declaraties pagina. Klik vervolgens op ‘opslaan’.

Downloaden/exporteren

Individueel

Om een enkele declaratie te downloaden, klikt u op  achter de declaratie. Er wordt een pdf document gedownload waarin alle gegevens uit de declaratie staan.

Alle

Om alle declaraties te exporteren, klikt u boven de tabel op ‘Exporteren’. Er wordt een spreadsheet gedownload met daarin alle declaraties.

Niet uitbetaald

Het is ook mogelijk om alleen de declaraties die nog niet zijn uitbetaald te exporteren. Daarvoor klikt u boven de tabel op ‘Download niet uitbetaald’. Er wordt een zip bestand gedownload met daarin alle declaraties in pdf bestanden.

Declaraties verwijderen

Om een declaratie te verwijderen, klikt u op  achter de declaratie.