Openingstijden

Door middel van de Offictijden Module kan op de website worden weergegeven wanneer de verschillende locaties van uw vereniging geopend/bereikbaar zijn. Dit kan een kantoor zijn, maar ook bijv. een winkel. De module bereikt u door in de Website Applicatie naar de juiste website te gaan en te klikken op de pagina waarop de module verschijnt op de website zelf. Hier klikt u op het tabblad ‘office-tijden’.

Binnen de module kunnen locaties en openingstijden worden toegevoegd. U kunt aangeven op welke dagen een locatie wel of niet is geopend, de tijden waarop de locatie geopend is op deze dagen, en u kunt een geldigheidsdatum koppelen aan de openingstijden.

Nieuwe locatie toevoegen

Allereerst moet de locatie worden toegevoegd. Druk daarvoor op de knop ‘Nieuwe locatie’ bovenaan de pagina. Vul vervolgens de naam van de locatie en het adres in, en klik op ‘opslaan’.

U wordt weer teruggestuurd naar het overzicht. In het overzicht verschijnt nu een tabel ‘Locaties’. Daarin ziet u nu de zojuist toegevoegde locatie.

Openingstijden toevoegen

Nu de locatie is toegevoegd, kunnen er openingstijden aan deze locatie worden gebonden. Klik daarvoor op ‘Nieuwe openingstijd’ bovenaan in het overzicht. Achter ‘Locatie’ kiest u de locatie waar het om gaat. Vervolgens vinkt u de dagen aan waarop de openingstijd die u gaat invoeren geldig is. U kunt voor meerdere dagen tegelijk openingstijden aanmaken, maar ook voor individuele dagen.

Achter ‘Opent op’ en ‘Sluit op’ vult u de tijden van opening en sluiting in. Achter ‘type’ kunt u kiezen uit ‘open’ of ‘gesloten’. Kies voor ‘open’ wanneer de tijden die u heeft ingevoerd de openingstijden van de locatie zijn. U kunt namelijk ook aangeven dat een locatie tussen bepaalde tijden gesloten is: vul in dat geval ‘gesloten’ in achter ‘type’ en vul achter ‘Opent op’ en ‘Sluit op’ de tijden in waarop de locatie is gesloten.

Eventueel kunt u een opmerking plaatsen, bijv. ‘gesloten voor lunch tussen 12.00u en 12.30u’. Onder Geldigheid kunt u invullen van wanneer tot wanneer deze openingstijden geldig zijn. Zo kunt u makkelijk openingstijden invoeren voor een vakantieperiode zonder dit aan het einde van de vakantieperiode direct te hoeven aanpassen.

Klik op ‘opslaan’. In het overzicht verschijnt nu een tweede tabel met de naam van locatie. Hierin worden de ingestelde openingstijden weergegeven. U kunt openingstijden toevoegen aan de locatie door de stappen hierboven opnieuw door te lopen.

Locatie/openingstijd wijzigen

Om de instellingen van een locatie of openingstijd te wijzigen klikt u op de naam hiervan. U kunt nu alle velden die ook zijn ingevuld bij het aanmaken, bewerken. Klik op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Locatie/openingstijd verwijderen

Een locatie of openingstijd kan verwijderd worden door te klikken op  aan de rechterkant van de naam. Klik vervolgens op ‘verwijderen’ om te bevestigen of op ‘Terug’ om te annuleren.