Tekst invoegen op een webpagina via de tekstverwerker

 1. In de module 'Tekst' of 'Inhoud' kan tekst worden geschreven zoals dat werkt in een standaard tekstverwerker. De tekst kan qua stijl worden aangepast met de knoppen in de werkbalk.
 2. In de tekstverwerker kunnen o.a. media, tabellen, opsomming en links worden toegevoegd.
 3. Bevestig uw wijzigingen altijd met 'Opslaan'.

Heeft u al opgeslagen maar wilt u de oude versie van uw tekst terug? Dan kan dit met de knop 'Ongedaan maken'. Indien u weer terug wilt naar de versie die u had opgeslagen dan kan dit door nogmaals op 'Ongedaan maken' te drukken. Dit werkt alleen zolang u het venster niet verlaat.

Tekst met opmaak invoegen uit Word of een ander extern programma

Genkgo zet tekst met opmaak zo goed mogelijk om zodat deze minimaal aangepast hoeft te worden. Het kan zo zijn dat sommige opmaak niet wordt meegenomen. Controleer daarom altijd uw inhoud voordat u het opslaat.

 1. Kopieer de tekst uit het externe programma.
 2. Druk in de werkbalk op de knop 'Plakken vanuit Word', deze is te herkennen aan het icoontje van een klembord met het Word logo ernaast.
 3. Plak de gekopieerde tekst in het tekstblok.
 4. Bevestig dit met de knop 'OK'.

Tekst met opmaak als platte tekst invoegen

 1. Kopieer tekst uit de tekstverwerker of uit een extern programma.
 2. Druk in de werkbalk op de knop 'Plakken als platte tekst', deze is te herkennen aan het icoontje van een klembord met de letter “T” ernaast.
 3. Plak de gekopieerde tekst in het tekstblok.
 4. Bevestig dit met de knop 'OK'.