Privacy

In het onderdeel ‘Privacy’ kunnen verschillende zaken omtrent privacy worden ingesteld, zoals een standaard bewaartermijn voor formulieren.

Bewaartermijn voor formulieren

Wanneer formulieren door bezoekers van de website worden ingevuld, wordt de ingevoerde informatie opgeslagen in de admin. In veel gevallen hoeft deze informatie niet permanent te worden opgeslagen, maar is het wenselijk dat deze binnen een bepaalde tijd wordt verwijderd. Bij het onderdeel ‘Privacy’ kan een standaard bewaartermijn worden ingesteld. Deze termijn geldt standaard voor alle formulieren. Bij het aanmaken van een formulier kan natuurlijk ook voor een ander bewaartermijn worden gekozen.

Verwijderen van deelnemers

Het eerste termijn dat kan worden ingesteld is voor het verwijderen van deelnemers van een formulier. Selecteer daarachter het gewenste termijn (niet verwijderen, 1, 3, 6 of 12 maanden). Na het gekozen termijn worden de deelnemers en bijbehorende informatie verwijderd uit het formulier.

Verwijderen van formulier

Er kan ook een termijn worden ingesteld voor het verwijderen van een formulier(pagina) zonder deelnemers. Daarvoor kan ook worden gekozen uit 'niet verwijderen', 1, 3, 6 of 12 maanden.

Indien een formulier deelnemers heeft gehad, maar deze zijn verwijderd, wordt het moment waarop de laatste deelnemers zijn verwijderd gehanteerd om de termijn te berekenen. Na dat termijn wordt het formulier, inclusief de pagina waarop het formulier staat, verwijderd. Indien een formulier nooit deelnemers heeft gehad, wordt de aanmaakdatum van het formulier gehanteerd om de termijn te berekenen.

Let op! Indien de standaard bewaartermijnen worden aangepast, geldt dit ook voor reeds bestaande formulieren waar de standaard bewaartermijn op van toepassing is. Houd daar rekening mee bij het aanpassen en verander indien nodig vooraf het bewaartermijn van bestaande formulieren.

Statistieken anonimiseren

Er worden op de website verschillende statistieken bijgehouden. Hierdoor is onder andere te zien hoe vaak de website wordt bezocht. Bij het onderdeel ‘Statistieken anonimiseren’ kan worden ingesteld na hoeveel maanden een IP-adres en een Gebruiker ID worden verwijderd. Selecteer het gewenste termijn waarna deze statistieken worden verwijderd (niet verwijderen, 1, 3, 6 of 12 maanden).

Indien alles naar wens is ingevuld, drukt u op ‘opslaan’. De bewaartermijnen zijn dan opgeslagen. U kunt deze termijnen altijd wijzigen, door een ander termijn te selecteren en dit op te slaan.