Website statistieken

Onder de Websiteboom vindt u het onderdeel ‘Statistieken’. Hier worden de statistieken van de website weergegeven, verdeeld over verschillende tabbladen.

Bezoekers

Op het tabblad ‘Bezoekers’ zijn statistieken te vinden die te maken hebben met de bezoekers van de website. Hier kunt u in het linker menu verschillende grafieken opvragen.

  • Unieke bezoekers – Hier ziet u het aantal unieke bezoekers van de website. Dit aantal wordt bepaald op basis van een combinatie van de gebruikte browser en het IP-adres.
  • Terugkerende bezoekers – Hier ziet u zowel het aantal sessies als het aantal gebruikers. Sessies zijn ononderbroken bezoeken aan de website. Wanneer een bezoeker 30 minuten lang niets doet op de website, vervalt een sessie. Gebruikers zijn ingelogde bezoekers van de website.
  • Browsers – Hier ziet u het aantal unieke bezoekers per browser.
  • Talen – Hier ziet u hoeveel bezoekers de website in welke taal bezoeken.
  • Duur van bezoeken – Hier ziet u de gemiddelde bezoektijd in seconden op een dag.

Gebruikers

Op het tabblad ‘Gebruikers’ wordt een grafiek weergegeven met statistieken omtrent het aantal ingelogde gebruikers op een dag. Daaronder vindt u een tabel met een overzicht van de meest actieve gebruikers, inclusief het aantal sessies en het aantal pagina’s dat is bezocht in de ingestelde periode.

Pagina’s

Op het tabblad ‘Pagina’s’ worden statistieken weergegeven over de pagina’s van de website. In de grafiek wordt het aantal unieke bezoekers en het aantal bezochte pagina’s weergeven. Daaronder staan twee tabellen. De eerste tabel geeft een overzicht weer van meest bezochte pagina’s, inclusief hoe vaak deze zijn bezocht in de ingestelde periode. De andere tabel geeft een overzicht van niet gevonden URL's. Door op één van de meest bezochte pagina's in de eerste tabel te klikken, krijgt u een grafiek van de speciefieke pagina te zien. Onder de grafiel vindt u een overzicht van de meest opgevraagde URL's vanaf deze pagina en hoe vaak de URL's zijn opgevraagd vanaf de pagina.

Locaties

Op het laatste tabblad, ‘Locaties’, worden twee grafieken weergegeven met statistieken omtrent de locaties waar vandaag de website wordt bezocht. De eerste grafiek geeft een overzicht hoe vaak de website is bezocht vanuit een bepaald land. De tweede grafiek geeft een overzicht hoe vaak de website is bezocht vanaf een bepaalde stad.

Periode wijzigen

Statistieken worden weergegeven voor een bepaalde periode. Om deze periode te wijzigen, drukt u in de taakbalk op ‘Wijzig periode’. Vul hier in de velden ‘Van’ en ‘Tot’ de periode in waarvan u de statistieken wilt zien. Druk op ‘opslaan’ om te bevestigen. De statistieken van de geselecteerde periode worden dan weergegeven.