Doorstuuradressen

Het kan voorkomen dat u pagina’s van uw website wilt laten doorsturen naar een andere URL. Bijvoorbeeld wanneer u een pagina heeft verplaatst, waardoor de URL is veranderd, maar u de oude URL naar anderen heeft gecommuniceerd. Het doorsturen naar een andere (oude) URL kan ingesteld worden bij het tabblad ‘Doorstuuradressen’. Dit kan ook handig zijn wanneer u bijvoorbeeld een kortere URL wilt gebruiken in uw communicatie.

Vul achter ‘Bron’ het laatste deel van de URL in van de pagina die moet doorverwijzen naar een andere pagina. Bijvoorbeeld “/fotos”.

Achter ‘Doorsturen naar’ vult u de (volledige) URL in van de pagina waar naartoe doorverwezen moet worden. Druk op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Alle aangemaakte doorstuuradressen worden weergegeven in een tabel. Daarin is de bron URL te zien en het adres waar naartoe doorgestuurd is. Doorstuuradressen kunnen worden verwijderd door op het rode bolletje met witte streep te drukken achter het betreffende doorstuuradres.