Zoekmachine optimalisatie (SEO)

De afkorting SEO staat voor "Search Engine Optimization", in het Nederlands "Zoekmachine Optimalisatie". SEO is het optimaliseren van websites en apps voor mensen die zoekmachines gebruiken. SEO is gericht op het verbeteren van de zichtbaarheid van online informatie in organische (onbetaalde) zoekresultaten. SEO omvat zowel een technische als een creatieve kant. Het heeft verschillende aspecten: van de gebruikte woorden op je pagina tot en met het linken naar jouw website vanaf andere websites.

SEO techniek door Genkgo

Meestal is SEO simpelweg het structureren van je website op een wijze die zoekmachines kunnen begrijpen. In het bouwen van websites en webapplicaties houdt Genkgo rekening met de eisen van zoekmachines. Daarmee dekken wij het technische vlak van SEO. De techniek van onze websites is dus geoptimaliseerd voor zoekmachines.

SEO met behulp van Genkgo software

SEO draait echter niet alleen maar om techniek. Het gaat ook over het verbeteren van je website voor mensen. Het draait om inhoud en structuur. Met behulp van onze website beheersoftware kun je pagina's en inhoud naar eigen inzicht inrichten. Om tot een optimaal resultaat te komen, dien je je te houden aan enkele basisregels.

In dit document wordt kort uitgelegd wat deze regels zijn en wat de voornaamste verbeteringen zijn die je kunt aanbrengen. Hierbij wordt her en der verwezen naar andere helpartikelen die je hier bij kunnen helpen. Voor de samenstelling van dit document is gebruik gemaakt van bronnen op internet. Het internet staat vol met informatie over zoekmachine optimalisatie. We raden je dan ook aan om verder zelf op onderzoek uit te gaan. Onze referenties vind je onderaan deze pagina.

Overzicht

 1. Maak unieke, accurate paginatitels
 2. Gebruik de Meta Beschrijving
 3. Verbeter de structuur van je URLs
 4. Maak het eenvoudiger om op de site te navigeren
 5. Overige tips
 6. Link tips en referenties

1. Maak unieke, accurate paginatitels

De titel is een van de belangrijkste elementen van een pagina. De titel van een pagina vertelt gebruikers en zoekmachines wat het onderwerp van de pagina is. De titel van een pagina is zichtbaar in de zoekresultaten van een zoekopdracht in een zoekmachine. 

De titel wordt in Genkgo automatisch samengesteld uit:

 • Ingevoerde titel in de eigenschappen van de pagina
 • Naam van de website

In Genkgo:

Bij het aanmaken van een pagina wordt je gevraagd een Titel in te voeren. De invoer van dit veld wordt gebruikt om zowel Titel, naam (zie 3.) en url (zie 3.) te genereren. De ingevoerde titel van een aangemaakte pagina kun je als beheerder inzien en wijzigen. Helpartikel: Pagina wijzigen

Tips:

 1. Zorg dat de titel goed omschrijft waar de pagina over gaat; welke inhoud er staat beschreven. "Waar gaat deze pagina over?"
 2. Maak een unieke titel voor elke pagina.
 3. Beperk de titel tot enkele woorden of maximaal een zin.

2. Gebruik de Meta Beschrijving

De Meta Beschrijving van een pagina geeft zoekmachines een samenvatting van de inhoud van de pagina. In tegenstelling tot de titel, mag een beschrijving best een paar regels lang zijn.

De Meta Beschrijving kan door zoekmachines worden gebruikt als knipsel voor een pagina. Dit knipsel is de tekst die wordt weergegeven onder de titel van een website op de pagina met zoekresultaten van een zoekmachine. Er wordt een samenvatting van de pagina gegeven en/of delen van de pagina die goed passen bij de zoekopdracht van de gebruiker.

In Genkgo:

De beschrijving van een pagina is net zoals de titel te vinden in het scherm Eigenschappen. Deze kun je als beheerder aanpassen. Helpartikel: Pagina wijzigen

Tips:

 1. Schrijf een beschrijving die zowel informeert als aanspreekt als deze zou worden weergegeven als snippet. "Wat staat er op deze pagina en waarom zou ik het moeten lezen?"
 2. Maak een unieke beschrijving voor elke pagina.
 3. Gebruik één tot meerdere beknopte zinnen.

3. Verbeter de structuur van je URLs

De URL is het webadres van een pagina. Deze wordt samengesteld door de hoofdurl van de website en de naam van onderliggende pagina's, gescheiden door een slash teken "/". Kijk maar eens naar de URL van deze help pagina. De URL is een zeer belangrijke factor in de vindbaarheid van een pagina.

URLs moeten makkelijk te begrijpen zijn en duidelijk maken welke informatie de bijbehorende pagina bevat. Dat betekent dat URLs beschrijvend moeten zijn. Dit zorgt er voor dat de website een goede structuur krijgt. Dit zorgt weer voor een betere crawling van documenten door zoekmachines. Crawlen is het ontdekken van websites door zoekmachine software (bots) om de inhoud van deze websites in kaart te brengen, te indexeren.

Als een URL relevante woorden bevat, dan biedt dit gebruikers en zoekmachines meer informatie over de pagina. URLs worden weergegeven in de zoekresultaten. Het is dus belangrijk dat gebruikers een goede inschatting kunnen maken van de inhoud aan de hand van de URL.

In Genkgo:

URLs in Genkgo volgen de opzet van de Siteboom in het website beheer. Soms worden URLs automatisch gegenereerd door een specifieke websitemodule (bijvoorbeeld de nieuws module). Genkgo zorgt er automatisch voor dat deze URLs goed zijn gestructureerd en beschrijvend zijn. 

Als een beheerder zelf een pagina aanmaakt, dan dient hij echter zelf te bepalen welke tekst er wordt gebruikt voor de URL. Net als de Titel en de Meta Beschrijving, kan deze worden ingesteld in de eigenschappen van een pagina. Gebruik hiervoor het veld "Naam". Helpartikel: Pagina wijzigen

Tips:

 1. Gebruik normale begrijpelijke woorden in URLs.
 2. Kies voor een URL structuur die de content van je website goed organiseert en het tegelijk makkelijk maakt voor bezoekers om te zien waar ze zijn op je website. 
 3. Maak daarom een eenvoudige structuur, met niet meer dan 2 á 3 dieptelagen (pagina onder pagina). Plaats niet teveel pagina's onder pagina's, onder pagina's, etc. Zorg dat het door een mens is te begrijpen.

4. Maak het eenvoudig om op de site te navigeren

Navigatie is belangrijk voor zoekmachines. Daarnaast helpt het bezoekers om snel de juiste informatie te vinden. Een goede navigatie begint met een goede paginastructuur. Deze hiërarchische structuur begint bij het hoofdelement: de home page. Om een goede structuur te maken, zul je je moeten bedenken hoe een gebruiker vanaf een algemene pagina (home page) verder gaat naar onderliggende pagina's met een meer specifieke inhoud.

In Genkgo:

Genkgo maakt voor websites veelal de eerste opzet van de paginastructuur. We zorgen daarbij voor de aanwezigheid van een navigatiemenu op de website. Als beheerder heb je de controle over het navigatiemenu. Je kunt bepalen welke pagina's in het menu zijn opgenomen, welke naam de items hebben in het menu en in welke volgorde de elementen worden weergegeven.

Breadcrumb

Naast het navigatiemenu is er op de meeste van onze websites een tweede navigatiemenu actief: de breadcrumb navigatie. Deze navigatie laat als het ware broodkruimels achter voor bezoekers en stelt ze in staat om vanaf een pagina snel terug te gaan naar een bovenliggende pagina.

Sitemap

Genkgo zorgt ervoor dat een website een XML sitemap heeft. Een sitemap is een digitale kaart van de hiërarchische structuur van een website. De sitemap wordt gebruikt door zoekmachines bij het crawlen. Standaard worden alle pagina's van de website weergegeven in de sitemap, zodat zoekmachines op de hoogte zijn van het bestaan van deze pagina's en ze kunnen weergeven in zoekresultaten. Het kan echter voor komen dat je als beheerder een pagina niet bekend wilt maken aan zoekmachines. Bijvoorbeeld als de inhoud van de pagina nog niet klaar is. Om een pagina uit de sitemap te halen, kun je dit uitschakelen op het scherm "Eigenschappen van de Pagina". Helpartikel: Pagina wijzigen

5. Overige tips

 • Zorg voor een goede 404 (en indien relevant een 401 pagina). De 404 pagina wordt weergegeven als een opgevraagde URL niet (meer) bestaat. De 401 pagina wordt weergegeven als er een beveiligde pagina wordt opgevraagd. Je vind deze pagina's in het beheer vaak op het hoogste niveau van de Siteboom.
 • Optimaliseer de informatie over afbeeldingen door het toevoegen van een alt tag. De alt tag is een beschrijving van hetgeen op de afbeelding staat. Deze tekst wordt weergegeven als de afbeelding niet kan worden weergegeven. Hier kun je lezen hoe je een alt tag toevoegt aan afbeelding.
 • Zorg voor goede headings op tekstpagina's. Headings zijn de koppen in de tekst. Deze varieren van h1 (de belangrijkste) t/m h6 (de minst belangrijke) en brengen hiërarchie aan in het document. Net zoals de titel van de pagina is het belangrijk dat een heading inhoudelijk betrekking heeft op de tekst die er onder staat. Niet alleen helpt dit de lezer bij het scannen van een pagina, het helpt hem/haar een structuur te ontdekken in de tekst. Daarnaast helpt het ook zoekmachines.
 • Veel beschikbare SEO handleidingen noemen keyword optimalisatie. In de begintijd van zoekmachines waren keywords erg belangrijk. Tegenwoordig is keyword optimalisatie achterhaald voor Google. Google is intussen veel slimmer geworden en kijkt nu naar echte betekenis, niet meer naar specifieke woorden. Andere zoekmachines kunnen keywords echter nog wel belangrijk vinden.
 • Ook al is Google in Nederland veruit de grootste, er zijn meer zoekmachines die een marktpercentage hebben, te noemen Bing en DuckduckGo.
 • De ranking van een website is mede-afhankelijk van het aantal links dat er gemaakt wordt naar de website. Als een andere website linkt naar jouw website, dan is dat positief.

6. Links en referenties: