Stap 2: Begunstigden

SMSjes versturen met Genkgo Communicatie is ontworpen om op grote schaal mensen te kunnen bereiken. Daarom kunt u naast individuen (uit Genkgo Organisatie) ook organisaties, mappen, groepen of dynamische groepen uit Genkgo Organisaties SMSen.

Waar kan ik de ontvangers selecteren?

  1. Druk op ‘Toevoegen’.
  2. Typ achter ‘Zoek in Organisatie’ de naam in van de persoon, organisatie, map of (dynamische)groep. Binnen enkele seconden verschijnt er een lijst met suggesties. Selecteer de juiste ontvanger.
  3. Geef bij ‘Type’ aan of de zojuist geselecteerde ontvanger toegevoegd dient te worden als begunstigde, of dat deze uitgesloten moet worden als begunstigde (de geselecteerde ontvanger ontvangt de SMS dan niet).
  4. Druk op ‘opslaan’.

De begunstigden zijn opgeslagen en worden weergegeven in een tabel. In deze tabel kunt u zien of de begunstigden de SMS moeten ontvangen of dat deze zijn uitgesloten. U kunt een begunstigde verwijderen door op het rode balletje met de witte streep te drukken.

Wilt u meerdere ontvangers toevoegen? Herhaal dan bovengenoemde stappen totdat alle begunstigden zijn toegevoegd. Druk daarna op ‘volgende’ om naar stap 3 te gaan.

Waarom ontvangt iemand geen sms terwijl ik die wel heb geselecteerd in de lijst?

Voor het ontvangen van SMSjes uit Genkgo Communicatie is het noodzakelijk dat een persoon aan drie vereisten voldoet, te weten:

  1. Deze persoon dient een geldig mobiel telefoonnummer te hebben. Indien u een SMS wilt sturen naar iemand buiten Nederland, dan dient u het nummer vooraf te laten gaan met het 00 of + gevolgd door het landnummer. De Genkgo SMS service werkt alleen binnen Europa. Karakters als spaties, haakjes en streepjes worden automatisch gefilterd.
  2. Deze persoon dient aangemeld te zijn voor het in stap 1 gekozen abonnement.
  3. Deze persoon dient te vallen in een element dat is aangevinkt bij stap 2.

Wat gebeurt er als de samenstelling van de begunstigden meer of minder wordt?

Op het moment dat u stap 5 afrond, komt de SMS in de Outbox terecht. Het is mogelijk dat voordat de SMS wordt verstuurd, de samenstelling van de begunstigden verandert. Dit is met name denkbaar in situaties dat u een SMS op een later moment in de toekomst wilt versturen.

Tussen de tijd dat u de SMS klaar heeft gezet en de daadwerkelijke verzending, kan een profiel in Genkgo Organisatie worden bijgewerkt en daarmee kan iemand ineens wel voldoen aan de bovengenoemde eisen. In dat geval worden de credits afgeschreven, ook al zijn deze niet beschikbaar. U kunt hierdoor dus een negatief bedrag tegenkomen op uw SMS balans. Het omgekeerde kan natuurlijk ook het geval zijn, dat er minder SMSjes behoeven te worden verstuurd. Bijvoorbeeld als een persoon zich heeft afgemeld voor de SMS nieuwsbrief. In dat geval worden die credits niet afgeschreven.