Vragenlijst configureren

Zodra u een vragenlijst heeft aangemaakt, kunt u deze configureren, onder andere door het toevoegen van pagina’s. Om dit te doen navigeert u in de Vragenlijstenboom naar de juiste vragenlijst.

Pagina toevoegen

U kunt verschillende pagina’s toevoegen aan uw vragenlijst. Elke pagina kan bestaan uit één of meerdere vragen. Zo kunt u bijvoorbeeld pagina’s aanmaken per onderwerp. Om een pagina toe te voegen, drukt u in de menubalk op ‘Pagina toevoegen’. Bij ‘Label’ kunt u de pagina een naam geven, bijvoorbeeld ‘Gegevens’ voor een pagina met vragen over algemene gegevens. Deze naam is ook zichtbaar in de vragenlijst. Indien u niets invult, krijgen de pagina’s opeenvolgende nummers, deze zijn niet zichtbaar in de vragenlijst. Druk op ‘opslaan’ om te bevestigen. U kunt zoveel pagina’s aanmaken als u wilt.

Alle aangemaakte pagina’s verschijnen als tabblad in het overzichtsscherm van de vragenlijst.

Pagina volgorde aanpassen

Om de volgorde van de pagina’s aan te passen drukt u in de bovenste menubalk op ‘Paginavolgorde aanpassen’. Sleep de pagina’s in de gewenste volgorde en druk vervolgens op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Invullen & Resultaten

Onder ‘Invullen & Resultaten’ kunt u, afhankelijk van of de vragenlijst wel of niet vrij toegankelijk is, de invulpagina bekijken, deelnameverzoeken versturen, automatisch dynamische groepen uitnodigen en de resultaten van de vragenlijst exporteren.

Invulpagina bekijken

Indien u bij het aanmaken van de vragenlijst ervoor gekozen heeft om de vragenlijst vrij toegankelijk te maken, kunt u kiezen voor ‘Bekijk Invulpagina’. Wanneer u hier op drukt opent een nieuw scherm in uw browser met de vragenlijst. Zo kunt u zien of alles naar wens is.

Deelnameverzoeken

Indien u ervoor gekozen heeft de vragenlijst niet vrij toegankelijk te maken, heeft u in plaats van ‘Bekijk Invulpagina’ de optie ‘Maak deelnameverzoek aan’. Daarmee kunt u individuele personen een deelnameverzoek versturen om de vragenlijst in te vullen. Typ in het veld ‘Persoon’ de naam van de persoon die u een deelnameverzoek wilt sturen. Binnen enkele seconden verschijnt er een lijst met suggesties. Selecteer hier de juiste persoon. Bij ‘Uitnodiging mailen’ kunt u aangeven of de geselecteerde persoon een uitnodiging via email dient te ontvangen of niet. Nadat u alles naar wens ingevuld heeft drukt u op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Alle aangemaakte deelnameverzoeken worden weergegeven in een overzichtstabel. Hierin kunt u zien naar wie het deelnameverzoek verstuurd is, hoeveel vragen er beantwoord zijn, op welke datum de vragenlijst afgerond is en wanneer de uitnodiging per e-mail verstuurd is. Verder kunt u zien of er een herinnering verstuurd is en kunt u onder ‘Opties’ het deelnameverzoek verwijderen door op het rode bolletje met het witte streepje te drukken.

Automatisch uitnodigen

In plaats van het uitnodigen van individuele personen, is het ook mogelijk om gehele dynamische groepen uit te nodigen. Druk op ‘Automatisch uitnodigen’ en druk vervolgens op ‘Toevoegen’. Bij ‘Groep’ kunt u de dynamische groep selecteren die u uit wilt nodigen. Dit kan bijvoorbeeld een groep zijn van alle deelnemers van een bepaald evenement. Druk vervolgens op ‘opslaan’ om te bevestigen. Er wordt een e-mail verzonden naar de personen die uitgenodigd zijn. Een keer per dag wordt gecontroleerd of er nieuwe personen aan de dynamische groep toegevoegd zijn. Die personen ontvangen dan ook een e-mail.

Let op! Het is van belang dat u eerst de juiste dynamische groep aanmaakt, voordat u een automatische uitnodiging aanmaakt. U kunt hier lezen hoe dat werkt.

Resultaten exporteren

Via ‘Resultaten exporteren’ kunt u alle resultaten van de vragenlijst exporteren naar verschillende bestandsvormen. Daarbij heeft u keuze uit:

  • Excel (XLSX)
  • Excel XP (XLS)
  • Libre/Open Office (ODS)
  • CSV

Druk vervolgens op ‘opslaan’. Het bestand wordt dan direct gedownload.

Deze pagina

Onder ‘Deze pagina’ kunt u de pagina verwijderen en kunt u de eigenschappen van de pagina bekijken en/of aanpassen.

Om de pagina te verwijderen kiest u voor ‘Verwijderen’. Vervolgens drukt u op ‘Ja’ om te bevestigen of op ‘annuleren’ indien u dit toch niet wilt.

Druk op ‘Eigenschappen’ om de eigenschappen van de pagina te bekijken en/of aan te passen. U kunt bij ‘Label’ de naam van de pagina wijzigen door hier een nieuwe naam in te voeren. Druk vervolgens op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Deze vragenlijst

Onder ‘Deze vragenlijst’ kunt u de gehele vragenlijst verwijderen, de eigenschappen van de vragenlijst bekijken en/of aanpassen en de vragenlijst verplaatsen naar een (andere) map.

Om de vragenlijst te verwijderen kiest u voor ‘Verwijderen’. Vervolgens drukt u op ‘Ja’ om te bevestigen of op ‘annuleren’ indien u dit toch niet wilt.

Druk op ‘Eigenschappen’ om de eigenschappen van de vragenlijst te bekijken en/of aan te passen. Dit zijn de gegevens die u ingevuld heeft bij het aanmaken van de vragenlijst. Indien u alles naar wens heeft aangepast, drukt u op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Druk op ‘Verplaatsen’ indien u wenst de vragenlijst naar een map te verplaatsen. Bij ‘Verplaats naar’ selecteert u de gewenste map. Druk op ‘opslaan’ om te bevestigen.