Rechten

In het tabblad 'Rechten' van de instellingen van de Evenementen Applicatie kunt u twee verschillende instellingen maken. U kunt instellen of de toegang tot evenementen standaard open of dicht is, en welke beheerders automatisch beheerder zijn van een evenement.

Rechten worden toegekend aan personen door middel van rollen. U kunt hier meer lezen over rollen.

Standaard toegang

Beheerders met onbeperkte rechten voor de Evenementen Applicatie hebben altijd toegang tot alle evenementen. Dit is niet te veranderen. Beheerders met beperkte rechten (lezen, schrijven, verwijderen) voor de Evenementen Applicatie hebben normaal gesproken ook toegang tot alle evenementen. Dit verandert wanneer een specifieke rol als beheerder aan een evenement wordt toegewezen. In dat geval hebben alleen beheerders met die rol en beheerders met onbeperkte rechten toegang tot het evenement.

In het onderdeel ‘Standaard toegang’ kunt u deze situatie veranderen. Door ‘Toegang tot evenement standaard gesloten’ aan te vinken worden de volgende instellingen gemaakt:

  • Standaard hebben alleen beheerders met onbeperkte rechten toegang tot alle evenementen en beheerders met beperkte rechten toegang tot geen evenementen;

  • Beheerders met beperkte rechten hebben alleen toegang hebben tot een evenement waneer zij hier als beheerder aan toegewezen zijn.

Klik op ‘opslaan’ om de instelling te bevestigen.

Beheerders

In dit onderdeel kunt u bepalen welke rollen automatisch worden toegevoegd als beheerder van een evenement.

Om een nieuwe rol toe te voegen, drukt u op 'Aanmaken'. Achter 'Rol (uit Organisatie)' typt u de naam van de rol die u als beheerder wilt toevoegen. Er verschijnt een lijst met suggesties. Selecteer de juiste rol. Druk vervolgens op 'opslaan' om te bevestigen.

In een overzicht worden aangemaakte beheerders weergegeven. Om een beheerder te verwijderen drukt u op - achter de juiste beheerder. Druk op 'verwijderen' om te bevestigen, of op 'Terug' om te annuleren.

Indien er voor een evenement specifieke beheerders gelden, kunt u later tijdens het configureren van een evenement bij het onderdeel 'Rechten' alternatieve beheerders toevoegen.