Instellingen van de app aanpassen

Hier kunt u de verschillende instellingen van de app aanpassen.

Ga naar:

Algemeen

In het tabblad 'Algemeen' kunt u de volgende dingen aanpassen:

  • Naam van de app - In dit veld kunt u de naam van de app invullen of aanpassen. Wilt u alleen de naam van de app aanpassen, drukt u na het wijzigen op de knop 'opslaan'.
  • Achtergrond afbeeldingen - Hier kunt u een afbeelding kiezen die dient als achtergrond van de app. Druk op de knop 'Kies afbeelding'. Er opent nu een nieuw scherm met 'Bestanden'. Hier kunt u kiezen uit afbeeldingen die reeds in een map staan of een bestand uploaden. Wanneer u een afbeelding heeft gekozen, drukt u op de knop 'opslaan'.
  • Achtergrond kleur layer - Door deze optie aan te vinken, geeft u aan dat de achtergrond afbeelding bedekt moet worden met een gloed in de primaire kleur die in het tabblad 'Huisstijl' wordt ingevuld. Met een achtergrondafbeelding heeft u kans dat de witte iconen van de modules niet goed zichtbaar zijn. Door de achtergrond kleur layer toe te voegen, kunt u dit oplossen.
  • Talen - Bij ‘Geactiveerde talen’ kunt u door middel van aanvinkvakken aangeven in welke talen de app beschikbaar is. Daaronder kunt u een ‘Standaard taal’ selecteren. Bevestig wijzigingen met de knop ‘opslaan’.

Huisstijl

Op dit tabblad kunnen verschillende grafische instellingen worden bepaald. Deze instellingen worden gebruikt bij de eerste release van de app. Wanneer later aanpassingen worden doorgevoerd, wordt dit pas zichtbaar na de eerstvolgende store-update.

Er kunnen zowel kleuren als logo’s worden ingesteld. Daarnaast kan worden aangegeven welk lettertype gebruikt wordt in de app; het systeemlettertype van het toestel, of een schreefloos lettertype.

Vergeet niet op ‘opslaan’ te drukken om wijzigingen te bevestigen.

Privacy

Op dit tabblad kunt u per profiel-type aangeven of informatie van dit profiel niet, of slechts gedeeltelijk worden weergegeven in de app. Om dit in te stellen selecteert u eerst het juiste profiel-type. Vervolgens kunt vervolgens aangeven:

  • Of profielen zich kunnen uitsluiten van weergave in de app. Indien dat mogelijk is, dient er een aanvinkvak (bijvoorbeeld ‘Uitsluiten app’) in Organisatie te bestaan op basis waarvan dit wordt bepaald. Hier leest u hoe u een veld kunt aanmaken. Selecteer in dat geval het juiste veld. Indien uitsluiting niet mogelijk is, selecteert u de optie ‘Een gebruiker kan zich niet uitsluiten.’.
  • Of er sprake is van een uitgebreid profiel. Indien dat zo is, dient er een aanvinkvak (bijvoorbeeld ‘Uitgebreid profiel weergeven’) in Organisatie te bestaan op basis waarvan wordt bepaald of iemand toestaat een uitgebreid profiel weer te geven in de app. Op het tabblad ‘Profiel’ kan worden aangegeven of een veld alleen wordt weergegeven op een uitgebreid profiel.

Druk op ‘opslaan’ om wijzigingen te bevestigen.

Profiel

Hier kunt u per type gebruiker instellen welke velden worden weergegeven op de profielpagina in de ledenlijst. Hier leest u daar meer over.

Mijn profiel

Hier kunt u per type gebruiker instellen wat de gebruiker zelf mag aanpassen op de mijn-profiel pagina. Hier leest u daar meer over.

Over de app

Hier kunt u informatie over de app toevoegen of aanpassen. Dit is te zien onder 'Instellingen' in de app.

Privacy Statement

Hier kunt u de privacyverklaring van de app toevoegen of aanpassen. Dit is te zien onder 'Instellingen' in de app.

EULA

Op dit tabblad kan een zogeheten ‘End User License Agreement’ (ook wel een gebruikersovereenkomst genoemd) worden toegevoegd. Zodra deze is toegevoegd onder ‘Inhoud’ met behulp van de tekstverwerker, drukt u op ‘opslaan’ om te bevestigen.