Adressen

In sommige gevallen is het handig om meerdere soorten adressen bij te kunnen houden, voor verschillende typen objecten. Bij een bedrijf is het bijvoorbeeld handig om zowel een postadres als een factuuradres bij te houden, terwijl voor leden een thuisadres voornamelijk van belang is. In het onderdeel ‘Adressen’ onder ‘Instellingen’ is het mogelijk om dat soort adressen te beheren. Daar kan per object type (bijvoorbeeld bedrijfslid, lid) worden ingesteld welke adressen er worden geadministreerd, maar ook welke informatie bij dat adres hoort.

Adressen die hier worden aangemaakt, worden in het profiel van een object weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld bij een bedrijfslid in één oogopslag zien welk adres gebruikt wordt om facturen naartoe te sturen.

Adres aanmaken

Voor het aanmaken van een nieuw adres, navigeert u naar het onderdeel ‘Adressen’ dat u kunt vinden bij ‘Instellingen’ onderaan de Organisatieboom. Daar ziet u direct voor welke object-typen u adressen aan kunt maken.

Om een nieuw adres aan te maken, drukt u in de menubalk op ‘Toevoegen’. Achter ‘Type’ kunt u kiezen om wat voor soort adres het gaat, bijvoorbeeld een postadres, bezoekadres of factuuradres. Indien het type 'Factuuradres' bestaat, wordt dat standaard gebruikt voor facturen in de applicaties Evenementen, Financieel en Webshop. Indien het type 'Postadres' bestaat, wordt dat standaard gebruikt in de applicatie Communicatie.

Achter ‘Adres’ vult u met behulp van placeholders in welke informatie het adres dient te bevatten. Deze placeholders corresponderen met velden in Organisatie, zoals die zijn ingesteld bij het onderdeel ‘Velden & eigenschappen’. Bij ‘Velden & eigenschappen’ kunt u ook zien welke placeholder bij welk veld hoort.

Deze placeholders worden tussen dubbele accolades geplaatst, bijvoorbeeld {{street}} voor de straat. Een bezoekadres voor een bedrijfslid kan bijvoorbeeld zijn:

{{letterhead}}
{{visitstreet}}
{{visitpostalcode}} {{visitcity}}
{{visitcountry}}

Het adres komt er op het profiel dan als volgt uit te zien:

BEZOEKADRES
Genkgo
Entrada
1114AA Amsterdam
Nederland

Met behulp van de placeholders is het mogelijk om het adres precies naar wens vorm te geven. In het voorbeeld hierboven staan postcode en stad op één regel, maar als u deze bijvoorbeeld op verschillende regels wilt plaatsen, zet u de placeholder voor stad op een andere regel.

Zodra alle placeholders op de juiste plek in het adresveld zijn toegevoegd, drukt u op ‘opslaan’. Het adres is dan aangemaakt en wordt weergegeven in een overzicht. Daarnaast wordt het adres geplaatst op profielen van het betreffende objecttype. Op deze manier kunt u voor alle objecttypen de gewenste adressen aanmaken.

Er kunnen ook meer geavanceerde placeholders worden ingesteld. Daarover leest u hier meer.

Adres wijzigen

Om een adres te wijzigen, drukt u in het overzicht op de naam van het adres dat waar u wijzigingen in aan wilt brengen. U ziet dan hetzelfde scherm als tijdens het aanmaken van het adres. U kunt zowel het type als de inhoud van het adres wijzigen. Als u klaar bent, drukt u op ‘opslaan’ om de wijzigingen te bewaren.

Adres verwijderen

Indien u een adres wilt verwijderen, drukt u in het adressenoverzicht achter het juiste adres op het rode bolletje met de witte streep. Druk op ‘verwijderen’ om het adres te verwijderen, of op ‘Terug’ om te annuleren.