Toegang tot Genkgo Admin

Om te kunnen inloggen als beheerder in Genkgo dient een profiel (object) over het volgende te beschikken:

  • Een geldige gebruikersnaam; in te stellen op de Toegangstab
  • Een geldig wachtwoord; in te stellen op de Toegangstab
  • Het recht om in te loggen bij Genkgo, beheerd in een Rol

Indien u wachtwoorden wilt verzenden naar (grote) groepen gebruikers wordt de methode via Automatische e-mails aangeraden. Voor individuele gebruikersnaam en wachtwoord toekenningen gaat dat via de Toegangstab die hieronder wordt uitgelegd.

Toegangstab

Op ieder profiel in Organisatie bestaat de tab 'Toegang'. Onder 'Toegang' kunnen de inloggegevens en rollen van een element worden beheerd. In de toegangstab is het ook mogelijk om alle rollen te zien waar het element een bekleder van is. Tevens is het mogelijk om met de knop 'Beheer rollen' de rollen van het element te beheren.

Gebruikersnaam aanmaken/wijzigen

Om een element te laten inloggen in de admin of website is het nodig dat diegene ten eerste een gebruikersnaam bezit. Deze kan worden aangemaakt of worden gewijzigd door in het tabje 'Toegang' op de knop 'Wijzig gebruikersnaam' te drukken. Vervolgens zal er een scherm tevoorschijn komen waar de gebruikersnaam kan worden ingesteld. Het is niet mogelijk om een gebruikersnaam aan te maken die al bestaat.

Wachtwoord

Om een wachtwoord aan te maken is het nodig dat er een gebruikersnaam aanwezig is. Het wachtwoord kan vervolgens per e-mail worden verstuurd, of u kunt een wachtwoord laten genereren om op een andere manier te versturen.

Wachtwoord per e-mail versturen

De meest veilige manier om een wachtwoord naar de begunstigde te sturen is per e-mail. Druk hiervoor op 'Verstuur nieuw wachtwoord'.

Onder 'Selecteer e-mail adres van ontvanger' selecteert u achter 'Gebruik veld uit gegevens' het veld dat het e-mail aders van de ontvanger bevat.

Onder 'Kies een e-mail sjabloon' kiest u een reeds aangemaakt wachtwoord sjabloon. Om nieuwe sjablonen aan te maken (of indien er nog geen sjabloon bestaat), navigeert u naar 'Automatische e-mails > Wachtwoorden versturen'. 

Rollen beheren

Op de Toegang tab van een profiel kunt u ook de rollen van het profiel beheren. Om een nieuwe rol toe te voegen of een bestaande rol te verwijderen, drukt u op 'Beheer rollen'. Vervolgens verschijnt er een lijst van bestaande rollen. Vink het hokje aan voor een rol aan om het profiel toe te voegen als bekleder. Vink het hokje uit indien iemand niet (langer) bekleder van de rol is. Druk op 'opslaan' om te bevestigen.