E-mail

In het onderdeel ‘Email’ van de systeem instellingen kunt u de bezorgstatus van uw verzonden e-mails bekijken. Ook kunt u hier een blacklist en whitelist van e-mails onderhouden . Het onderdeel is verdeeld in vier tabbladen: Bezorgd, (Nog) niet bezorgd, Blacklist en Whitelist.

Bezorgd

Op het tabblad ‘Bezorgd’ vindt u een overzicht van de bezorgde e-mails vanuit dit systeem. Hier ziet u het e-mailadres van de afzender en de ontvanger, het aantal pogingen dat is gedaan om de e-mail te bezorgen en de datum waarop de e-mail is bezorgd.
Met de zoekbalk bovenaan kunt u door de bezorgde berichten zoeken.

(Nog) niet bezorgd

Op het tabblad ‘(Nog) niet bezorgd’ wordt een overzicht weergegeven van e-mails die, om verschillende redenen, niet zijn bezorgd. Hier ziet u naast de e-mailadressen van de verzender en ontvanger, het aantal pogingen en de datum ook de reden dat de e-mail niet is bezorgd. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat een adres niet bestaat, omdat het afzender domein niet is geverifieerd, of omdat het adres op de blacklist staat.
Ook hier kunt u met de zoekbalk bovenaan zoeken in de (nog) niet bezorgde berichten.

Handige links

Blacklist

Op het tabblad ‘Blacklist’ worden e-mailadressen weergegeven die op de blacklist staan. Een adres komt op de blacklist terecht indien in de afgelopen vier maanden minimaal drie keer een bericht niet bezorgd kon worden met als reden ‘Adres bestaat niet’. Na vier maanden wordt weer een poging gedaan. Indien er dan weer minimaal drie mislukte pogingen zijn, wordt het adres wederom op de blacklist geplaatst.

Deze blacklist kunt u bijvoorbeeld gebruiken om uw bestand up-to-date te houden. Wanneer de adressen op de blacklist inderdaad niet bestaan, kunt u deze opschonen. Daarvoor drukt u op ‘Emailadressen opschonen’. Hiermee worden alle adressen die op de blacklist staan verwijderd uit de Organisatie applicatie. Druk op ‘nu opschonen’ om te bevestigen of op ‘Terug’ om te annuleren.

Whitelist

Op het tabblad ‘Whitelist’ kunnen adressen van de blacklist gehaald worden, door ze hier toe te voegen. Daarvoor drukt u op ‘Adres toevoegen’ in de taakbalk. Achter ‘Adres’ vult u vervolgens het juiste e-mailadres in. Druk op ‘toevoegen’ om te bevestigen of op ‘Terug’ om te annuleren.

Om een adres van de Whitelist te verwijderen, drukt u achter het betreffende e-mailadres op het icoontje van het rode bolletje met de witte streep. Het adres is dan direct verwijderd.