Instellingen

In de instellingen kunt de gegevens die op de factuur komten te staan instellen. Gebruikers ontvangen een factuur nadat ze een bestellingen hebben geplaatst.

Tenaamstelling

Deze gegevens worden in de rechterbovenhoek van de factuur geplaatst.

 • Naam – De naam van de organisatie
 • Logo – Het logo van de organisatie

Adres

De adresgegevens worden op de factuur geplaatst en zijn tevens nuttig voor de betaalmethode ‘Ophalen op locatie’.

Contactgegevens

 • URL – Het adres van uw website, bijv. http://www.uworganisatie.nl.
 • E-mail – Het e-mailadres waarop u kopieën van facturen wilt ontvangen.

Facturatiegegevens

 • IBAN – Het iban van de organisatie
 • BIC – De bijbehorende BIC

Factuurgegevens

 • KVK nummer – Evt. het KVK nummer van de organisatie
 • BTW nummer – Evt. het BTW nummer van de organisatie
 • Factuurnummer notatie – Hier kunt u m.b.v. placeholder bepalen hoe het factuurnummer eruit komt te zien. Standaard placeholder hiervoor zijn {book-year}} en {{number}, maar andere placeholder mogen ook worden gebruikt. Voorbeeld: W{{book-year}}.{{number}}. Hier staat de W voor ‘Webshop’ (zodat u weet dat het een factuur uit de Webshop applicatie betreft), gevolgd door het boekjaar en, gescheiden door een punt, een oplopend nummer.
 • Maand wisseling boekjaar – Hier vult u het getal in dat correspondeert met de maand waarin uw boekjaar begint. Als dit bijvoorbeeld januari is, vul hier dan "1" in.
 • Betalingstermijn (in dagen) – Vul hier een betalingstermijn in. Deze is alleen van toepassingen op bestellingen op factuur. Op bestellingen die op een andere manier worden betaald, heeft deze instelling geen effect.

BTW voor internationale transacties

Indien u gebruik maakt van de applicatie Financieel, dan kunt u gebruik maken van deze optie. Wanneer uw producten worden gekocht door buitenlandse klanten waarvoor in de Financiële Applicatie de Europese verlegde BTW of buiten-Europa regeling is geactiveerd, kan dat met het vinkje ‘Gebruik BTW instellingen uit Financieel’ voor de Webshop Applicatie worden geactiveerd.

Bevestig uw gegevens met de knop ‘opslaan’.