Inhoud van een formulier

Om inhoud toe te voegen aan een formulier, navigeert u in het hoofdgedeelte naar het onderdeel ‘Inhoud’. Er zijn twee manier om het formulier van inhoud te voorzien. U kunt de inhoud zelf aanmaken, of u kunt een bestaand formulier importeren.

De inhoud van een formulier bestaat in principe uit drie onderdelen: Introductie, verzameling(en) van invoervelden, en afhandeling. Alle aangemaakte onderdelen worden weergegeven in een tabel. In die tabel ziet u de titel, om welke pagina het gaat (formulier of afhandeling), type en (een deel van) de inhoud.

Introductie tekst

Om een introductie tekst toe te voegen drukt u op ‘Introductie’. Er verschijnt nu een tekstverwerker waar u een introductie tekst kunt toevoegen. Deze tekst zal boven de velden van het formulier komen te staan. Zodra u de tekst naar wens heeft ingevuld, drukt u op ‘opslaan’.
Indien u geen introductie tekst boven het formulier wilt plaatsen, slaat u deze stap over.

Velden

Verzameling invoervelden

Om daadwerkelijk velden aan te maken voor het formulier, dient u eerst een verzameling invoervelden aan te maken.

 1. Druk op ‘Nieuwe verzameling’.
 2. Vul bij ‘Titel’ de naam van de verzameling in. Eventueel kunt u extra informatie meegeven aan de verzameling door een tekst te plaatsen in de tekstverwerker.
 3. Druk op ‘opslaan’ om te bevestigen. De aangemaakte verzameling verschijnt nu in de tabel.
  U kunt meerdere verzamelingen invoervelden aanmaken binnen één formulier. Voorbeeld: “Persoonlijke gegevens”, “Bedrijfsgegevens”, etc. Hier zit geen limiet aan.

Druk op het potloodje achter een verzameling om deze te wijzigen. Druk op het rode bolletje met witte streep om de verzameling te verwijderen.

Velden toevoegen

 1. Druk op een verzameling invoervelden om velden toe te voegen.
 2. Druk op ‘Nieuw veld’.
 3. Vul bij ‘Titel’ de naam van het veld in. Deze komt op de website voor het veld te staan.
 4. Bepaal bij ‘Type’ het soort veld dat u wilt maken. Afhankelijk van het type moet u nog additionele gegevens invullen.
 5. Geef aan of het invullen van het veld verplicht is.
 6. Heeft u het type 'Organisatieveld' gekozen (deze optie is er alleen als de dataverwerking is geactiveerd), dan verschijnt het element 'Organisatieveld'. Hier kunt u het veld uit de organisatie kiezen waaraan u het formulierveld wilt koppelen. U kunt er ook voor kiezen om een verborgen organisatieveld te maken met een vooringevulde waarde. Met zo'n veld wordt het door u gekozen organisatieveld alvast ingevuld met een door u ingestelde waarde, zonder dat de gebruiker dit ziet of hoeft in te vullen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u per lidmaatschapstype een apart aanmeldformulier gebruikt en u het juiste lidmaatschapstype in het profiel wilt plaatsen. Selecteer 'Verborgen veld met vaste waarde' en vul vervolgens in het veld 'Vaste waarde' de waarde van het veld in.

Bevestig met ‘opslaan’.

U kunt zoveel velden aanmaken als u wilt.

Druk op de titel van een veld om het veld te wijzigen. Druk op het rode bolletje met witte streep om het veld te verwijderen.

Volgorde (verzameling invoer)velden aanpassen

U kunt de volgorde van de (verzamelingen invoer)velden aanpassen. Om dat te doen drukt u op ‘Volgorde aanpassen’. Vervolgens versleept u de (verzameling invoer)velden in de gewenste volgorde. Bevestig met ‘opslaan’.

Afhandeling

De tekst die bij ‘Afhandeling’ geplaatst wordt, wordt getoond op het moment dat iemand het formulier heeft ingevuld en opgestuurd. Om deze tekst in te stellen, drukt u op ‘Stel een titel in’.
Vervolgens kunt u bij ‘Titel’ een titel invoeren. Onder ‘Tekst’ kunt u de gewenste tekst plaatsen in de tekstverwerker. Zodra dit onderdeel naar wens is ingevuld, drukt u op ‘opslaan’.

Indien u geen afhandeling tekst wilt plaatsen na het invullen van het formulier, slaat u deze stap over.

Bestaand formulier importeren

Druk op ‘Importeren’. Selecteer onder ‘Pagina’ de pagina met het formulier dat u wilt importeren. Door een ander formulier te importeren overschrijft u alle eventueel aangemaakte inhoud en binnengekomen resultaten. Druk op ‘Bevestigen’ indien u zeker weet dat u het formulier wilt importeren. Druk vervolgens op ‘importeren’.