Solliciteren

Wanneer u de Sollicitatie plug-in heeft aangeschaft, vindt u in de websiteboom de pagina ‘solliciteren’. Wanneer deze pagina is ingesteld, zullen op de website de volgende onderdelen beschikbaar zijn:

  • Een overzicht van alle commissies met, indien ingevuld, een beschrijving, de commissieleden, hun functies en een foto.
  • Een filter waarmee eenvoudig kan worden gezocht naar commissies en vacatures.
  • De optie om te solliciteren bij elke commissie met een open sollicitatieperiode.

Om de instellingen van de solliciatiepagina te doen, navigeer in de websiteboom naar de pagina ‘Solliciteren’. Er verschijnt nu een scherm waarop verschillende velden ingevuld moeten worden.

Commissies

Map – Vul hier in welke map in de Organisatie Applicatie gebruikt moet worden voor het overzicht van commissies. Standaard is dit de map ‘Commissies’.

Velden

Op de sollicitatiepagina op de website is een filter aanwezig. Deze bestaat uit geselecteerde velden uit het commissie profiel. In het onderdeel 'Velden' kan worden aangegeven welke velden gebruikt dienen te worden bij het filteren op commissies. Indien er geen velden gekozen kunnen worden in dit onderdeel, dienen er eerst velden aangemaakt te worden. Velden voor commissies kunt u aanmaken in de applicatie Organisatie > Instellingen > Velden & Eigenschappen > Commissie.
Let op! Alleen velden van het type ‘aanvinklijst’, ‘aanvinkvak’ en ‘selectie’ kunnen dienen als filters op de website. Velden met een ander type verschijnen niet in het overzicht van mogelijke filters.

Begeleidende tekst uploaden

In deze tekstverwerker kan een tekst worden ingevoerd die bovenaan de pagina verschijnt waarop de sollicitant zijn/haar CV uploadt en evt. een motivatiebrief uploadt en additionele vragen invult.

Bedankt tekst

In deze tekstverwerker kan een tekst worden ingevoerd die verschijnt wanneer de sollicitant de sollicitatie heeft afgerond.

Additionele vragen

Hier kunt u een aantal ja/nee vragen invullen die de sollicitant moet beantwoorden tijdens het solliciteren. In de kolom ‘Vraag’ vult u de volledige vraag in. Deze krijgt de sollicitant te zien. In de kolom ‘Label’ vult u een zo kort mogelijke versie van de vraag in. Bij het exporteren van de sollicitanten (zie het artikel sollicitanten exporteren) krijgt elke vraag een aparte kolom. Daar is het i.v.m. leesbaarheid handig als niet de gehele vraag boven de kolom komt te staan, maar een korte versie.