Webmasters beheren

Wie er toegang heeft tot de Website applicatie is ingesteld in de Organisatie applicatie. Gebruikers die daar onbeperkt toegang hebben tot de Website applicatie, zijn webmaster voor alle websites en alle pagina’s die daarbij horen.

Het kan voorkomen dat u bepaalde personen/groepen slechts toegang wilt geven tot één van uw websites, of zelfs alleen tot bepaalde pagina’s van een website. Om dit te doen doorloopt u de volgende stappen:

  1. Zorg dat er een rol aangemaakt wordt in Genkgo Organisatie, bijvoorbeeld “Beheerders website A”. Hoe u een nieuwe rol aanmaakt, leest u hier. Het is daarbij van belang dat bij het tabblad ‘Rechten’ minimaal één recht wordt gekozen dat behoort tot de Website applicatie, maar niet het recht 'Onbeperkt'.
  2. Voeg de gewenste bekleders toe aan de rol.
  3. Navigeer naar de Website applicatie en kies de website waar u webmasters aan toe wilt voegen.
  4. Navigeer naar het onderdeel ‘Instellingen’, onderaan de Websiteboom. Ga vervolgens naar het tabblad ‘Webmasters’.
  5. Druk op ‘Toevoegen’.
  6. Selecteer bij ‘Rol’ de juiste rol die u heeft aangemaakt in Genkgo Organisatie.
  7. Geef onder ‘Pagina’s’ aan of beheerders met deze rol toegang krijgen tot alle pagina’s, of enkel tot geselecteerde pagina’s. Indien u een subpagina aanvinkt, maar niet de bovenliggende pagina, zal er een streepje (–) komen te staan in het vakje voor de bovenliggende pagina. Op deze manier kunt u gemakkelijk herleiden welke pagina’s u aangevinkt heeft.
    Let op! Indien toegang wordt gegeven tot een specifieke pagina, dan wordt de rol ook automatisch webmaster van onderliggende subpagina's, ook als deze in de toekomst worden aangemaakt.
  8. Druk op ‘opslaan’ om te bevestigen.

De rollen met toegang tot de website worden nu weergegeven in een tabel. Daarin wordt de rol weergegeven, evenals of bekleders van deze rol toegang hebben tot alle pagina’s of tot specifieke pagina’s.

Om de toegang van een rol te wijzigen, drukt u op de naam van de rol. Vervolgens verschijnt hetzelfde scherm als tijdens het aanmaken. Herhaal stap 6 t/m 8.

Wilt u bekleders van een bepaalde rol toegang ontzeggen? Druk dan op het rode bolletje met de witte streep achter de betreffende rol. Druk op ‘ontzeggen’ om te bevestigen, of op ‘Terug’ om te annuleren.