Vragen toevoegen aan pagina

Zodra er verschillende pagina’s aangemaakt zijn, wordt het tijd om vragen toe te voegen aan de pagina’s.

Vragen toevoegen

Navigeer naar de pagina waar u een vraag aan toe wilt voegen en druk op ‘Toevoegen’. U heeft keuze uit verschillende categorieën, waar verschillende typen vragen onder vallen.

Standaardvragen

  • Open vraag: Bij een open vraag kan een stuk tekst ingevuld worden als antwoord op de vraag. Het vak waarin de tekst ingevuld wordt, kan vergroot worden. Vul label en variabelenaam in. De variabelenaam wordt gebruikt in statistische programma’s als SPSS. Vul bij ‘Titel’ de vraag in en geef eventueel een omschrijving.

  • Tekstvakvraag: Bij een tekstvakvraag kan alleen een regel tekst ingevuld worden. Het tekstvak kan niet vergroot worden. Vul label en variabelenaam in. Vul bij ‘Titel’ de vraag in en geef eventueel een omschrijving.

  • Datumvraag: Bij dit type vraag geeft de persoon die de vragenlijst invult een datum op, deze datum kan zowel in de toekomst als in het verleden liggen. Vul label en variabelenaam in. Bij ‘Titel’ vult u de vraag in. U kunt eventueel ook een omschrijving toevoegen. Druk op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Meerkeuze vragen

Bij een meerkeuzevraag heeft de deelnemer keuze uit meerdere antwoordopties. Alle antwoordopties worden onder elkaar weergegeven, bij het invullen kan de gewenste antwoordoptie aangevinkt worden.
Kies voor de optie ‘Kies één’ indien de deelnemer één antwoordoptie kan kiezen. Kies voor ‘Kies meerdere’ indien de deelnemer meerdere antwoordopties mag kiezen.

Vul label en variabelenaam in. De variabelenaam wordt gebruikt in statistische programma’s als SPSS. Vul bij ‘Titel’ de vraag in en geef eventueel een omschrijving. Vul bij ‘Opties’ de mogelijke antwoordopties in. Indien u meer antwoordopties toe wilt voegen dan dat er velden staan, drukt u op ‘optie toevoegen’. Om een optie te verwijderen drukt u op het rode bolletje met het witte streepje. Bij meerkeuze vragen met één antwoordoptie kunt u nog aangeven of andere waarden toegestaan zijn als antwoord. Druk op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Selectievragen 

Selectievragen lijken op meerkeuzevragen, ze worden echter verschillend weergegeven in de vragenlijst. Bij een selectievraag met één antwoordkeuze (‘Kies één’) wordt een dropdown menu weergegeven, waarbij het gewenste antwoord geselecteerd kan worden. Wanneer wordt gekozen voor ‘Kies meerdere’ selecteert u het antwoord uit de mogelijke opties door erop te drukken. Om meerdere antwoorden te selecteren, houdt u ‘Shift’ (Windows) of ‘Command’ (Mac) ingedrukt terwijl u de antwoorden aanklikt.

Vul label en variabelenaam in. Vul bij ‘Titel’ de vraag in en geef eventueel een omschrijving. Vervolgens vult u bij ‘Opties’ de mogelijke antwoordopties in. Indien u meer antwoordopties toe wilt voegen dan dat er velden staan, drukt u op ‘optie toevoegen’. Om een optie te verwijderen drukt u op het rode bolletje met het witte streepje. Als laatst kunt u nog aangeven of andere waarden toegestaan zijn als antwoord. Druk op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Matrixvragen

Een matrixvraag bestaat uit verschillende subvragen waarbij uit meerdere antwoordopties gekozen wordt. Door te kiezen voor ‘Kies één’ kan de deelnemer per subvraag voor één antwoordopties kiezen. Bij ‘Kies meerdere’ kan de deelnemer per subvraag meerdere antwoordopties kiezen.

Vul label en variabelenaam in. Vul bij ‘Titel’ de vraag in. Bij ‘Omschrijving’ kunt u eventueel een toelichting op de vraag geven. Bij ‘Opties’ vult u de mogelijke antwoordopties in. Indien u meer antwoordopties toe wilt voegen dan dat er velden staan, drukt u op ‘optie toevoegen’. Om een optie te verwijderen drukt u op het rode bolletje met het witte streepje. Bij ‘subvragen’ vult u de verschillende subvragen in. Indien u meer subvragen toe wilt voegen dan dat er velden staan, drukt u op ‘subvraag toevoegen’. Om een subvraag te verwijderen drukt u op het rode bolletje met het witte streepje. Druk op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Scorevragen

Scorevragen worden op dezelfde manier geconfigureerd als meerkeuze vragen. Het verschil is echter dat er scores aan antwoordopties toegewezen kunnen worden. Hoe u dat doet, leest u op deze pagina onder het kopje 'Opties'.

Pagina inhoud

In plaats van een vraag kunt u ook een tekstblok toevoegen aan een pagina. U kunt dit tekstblok een titel geven en u kunt een omschrijving invullen. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken als u extra instructies/een toelichting wilt geven bij de vragen die volgen. Druk op ‘opslaan’ om het tekstblok aan te maken.

Overzichtstabel

Alle aangemaakte vragen worden weergegeven in een overzichtstabel. Hierin staat onder andere het nummer (#) van de vraag, de titel en het vraagtype. U kunt in deze tabel aanvinken of de vraag verplicht is onder ‘Verplicht veld’. Daarnaast kunt u onder ‘Opties’ de vraag verwijderen door op het rode bolletje met het witte streepje te drukken, of verplaatsen naar een andere pagina binnen dezelfde vragenlijst. Daarvoor drukt u op het icoontje, selecteert u de gewenste pagina en drukt u op ‘opslaan’.

De aangemaakte vragen worden daarnaast ook in de Vragenlijstenboom weergegeven, onder de betreffende pagina. U kunt dus ook via de boom naar vragen uit een vragenlijst navigeren.

Volgorde aanpassen

Druk op ‘Volgorde aanpassen’ om de volgorde van de vragen aan te passen. Sleep de vragen in de gewenste volgorde en druk op ‘opslaan’ om te bevestigen.