Typen objecten

In Genkgo Organisatie kunt u aan uw organisatie contacten of andere elementen toevoegen. Deze elementen worden 'objecten' genoemd. Er zijn verschillende typen objecten, ieder met een eigen functie. Standaard zijn in Genkgo Organisatie de volgende objecten inbegrepen:

Zo kunt u bij personen gegevens opslaan over een persoon, en bij een organisatie gegevens over een organisatie. Mappen kunt u gebruiken om in uw Genkgo Organisatie structuur aan te brengen. Personen en organisaties kunt u weer in groepen onderbrengen. Door personen of groepen een bepaalde functie te laten bekleden kunt u toegangsrechten verdelen om in te loggen in het Genkgo systeem. Dynamische groepen zijn groepen die automatisch veranderen aan de hand van een door u opgegeven zoekopdracht.